Kontaktujte nás: Volejte +420 222 316 957 PO–PÁ 9.00–16.30 KontaktyPlavba po Baťově kanále

Výlet motorovým člunem

Popis

Pokud již máte dost pěších túr či cyklistických výletů, nechte se zlákat vodní turistikou a využijte možnost zažít romantickou plavbu po Baťově kanále. Vezměte svou drahou polovičku, rodinu nebo přátele a vydejte se vstříc historické vodní cestě vybudované v letech 1935 – 1938, jež spojuje Otrokovice s Rohatcem a měří přibližně 53 kilometrů. Tato významná technická památka dostala příznačné jméno Baťův kanál - o vznik se totiž zasloužil velký průmyslník Tomáš Baťa, který měl zájem o levnější spojení se světovými trhy, o realizaci pak nevlastní bratr Jan Antonín Baťa. Z paluby motorového člunu si prohlédnete romantickou lužní přírodu i nesčetné technické zajímavosti. Plavba Vám nabízí jedinečnou a netradiční příležitost, jak poznat krajinu povodí řeky Moravy.

Hodnocení zážitku

Hodnocení: 5/5

(147x)

Detailní hodnocení (128)

 • 5/5:
  kvalita informací uvedených v obsahu zážitku
 • 5/5:
  spokojenost s průběhem rezervace termínu
 • 5/5:
  profesionalita provozovatele zážitku
 • 5/5:
  spokojenost s průběhem samotného zážitku

Průběh

Možnost nalodění v 9 nebo 10 hodin. Na začátku plavby proběhne zaškolení a zkušební plavba. Pak přebíráte motorový člun a vydáváte se na 8 hodinovou plavbu po Baťově kanále. Kanál částečně vede po řece Moravě, jinak uměle vyhloubenými kanály s řadou pohyblivých jezů, plavebních komor (14) a dalších vodních staveb. Na trase je celkem 50 mostů. Hloubka Baťova kanálu je průměrně 1,5 metru, šířka je pak průměrně 12 metrů. Baťův kanál je v současnosti využíván pouze jako turistická vodní cesta.

Platnost poukazu do 31.12.2023

Uvedená platnost poukazu platí pouze pro nový nákup. Pakliže čerpáte kredit/univerzální poukaz, platnost Vašeho nového poukazu se řídí platností kreditu/univerzálního poukazu.

Balíček obsahuje

8 hodinový pronájem motorového člunu, košík s občerstvením.

Balíček neobsahuje

Doprava na místo konání, služby a produkty nad rámec balíčku.

Sezóna

1. květen - 30. září (více info v poznámce).

Doprovod

Není možný. Do člunu se vejdou maximálně 4 osoby.

Počasí

Má vliv.

Doporučené oblečení

Outdoorové.

Zdravotní stav

Minimální věk účastníka zážitku jsou 3 roky.

Poznámka

Na místě konání zážitku se hradí vratná záloha ve výši 50 EUR nebo 1000 CZK. Ideální trasa výletu je Petrov - Strážnice - Vnorovy - Veselí nad Moravou a zpět. Zážitek není vhodný pro děti mladší 3 let. Nalodit se s vámi může také váš pes s max. hmotností do 10 kg. Sezóna pro čerpání zážitku se řídí provozem zdymadel, které je rozděleno na hlavní sezónu 1. červen - 31. srpen (ÚTERÝ-NEDĚLE) a mimosezónu květen, září (PÁTEK-NEDĚLE).

Zajímavosti

Baťův kanál neboli Průplav Otrokovice-Rohatec je historická vodní cesta vybudovaná v letech 1934–1938 v délce 52 km, která spojovala Otrokovice s Rohatcem.

Pokusy o splavnění řeky Moravy se datují do poloviny 17. století, kdy se poprvé začalo hovořit o jejím propojení s řekou Odrou. Finanční potíže však tomuto pokusu zamezily, stejně jako pokusům v následujících 150 letech. Dne 11. června 1901 byl vládou přijat vodocestný zákon, který počítal s vybudováním Dunajsko-oderského průplavu v následujících dvaceti letech, ale veškeré započaté práce zhatila první světová válka.

Historie

Vznik Československé republiky obnovil zájem o vodohospodářské otázky, ale byl brzy utlumen jinými potřebami nově vzniklého státu. V roce 1927 přešly kompetence o splavnění řeky Moravy z ministerstva veřejných prací na ministerstvo zemědělství, které prosazovalo úpravy koryt řek také kvůli melioračním účelům. V této době si Tomáš Baťa uvědomil důležitost splavnění Moravy a následného vybudování Dunajsko-oderského průplavu k jednoduššímu a levnějšímu spojení se světovými trhy. Baťa využil svého vlivu, aby v připravovaném vodocestném zákoně bylo na splavnění Moravy pamatováno a také v roce 1930 publikoval brožuru Základ pro úpravu vodního hospodářství na Moravě, ve které vyslovil myšlenku, že „problém usplavněné řeky Moravy není problémem lokálním, … neboť usplavněním Moravy přiblížíme se k uskutečnění spojení tří největších středoevropských řek Labe, Dunaje a Odry …“ O rok později argumentoval, aby úpravami řeky Moravy byly odstraněny hrozby veder nebo povodní a bylo možno využít vodní cestu k dopravě a pohonu. Tragická smrt posledního sourozence zakladatelů podniku (Antonín, Anna a Tomáš Baťovi), v červenci 1932 nezabránila firmě Baťa a jeho pokračovateli, jediném dědici Janu Antonínu Baťovi, v prvních pokusech plavby nákladního člunu na řece Moravě. V roce 1934 sjednala firma Baťa dohody se státními úřady, které preferují zavlažování a meliorace. Po vzoru Holandska a Francie měl vzniknout malý průplav, který bude financován takto: 9 milionů zaplatí firma Baťa, 7 milionů poskytne ministerstvo sociální péče (místo na podporu v nezaměstnanosti tyto peníze půjdou na mzdy), 18 milionů na meliorace a závlahy se převede z kompetence ministerstva zemědělství.

Zemský úřad v Brně zahájil stavbu plavebního a závlahového kanálu v říjnu 1934. Po výkopových pracích následovala v roce 1936 výstavba plavebních komor a v letních měsících roku 1937 budování vodního díla vrcholilo, když vedle původního řečiště byly připraveny vyhloubené kanály. Do kanálu na trase Spytihněv – Staré Město bylo řečiště převedeno koncem července 1937. V Otrokovicích dělníci vybudovali přístaviště a 760 metrů dlouhý kanál, kterým mohly lodě přivážející hnědé uhlí z dolu Tomáš v Ratíškovicích proplout až do objektu továrny. První polovina roku 1938 se nesla ve znamení dokončovacích prací a koncem června se konala první 10 km zkušební plavba zatížené motorové lodi. Po úspěšné zkoušce byla 1. července 1938 za účasti četných hostů provedena zkušební plavba z Baťova do Uherského Ostrohu a tato část kanálu byla odevzdána k obhospodařování Baťovým závodům. K těmto účelům vznikla akciová společnost Morava, moravská plavební akciová společnost.

V říjnu 1938 kanál bez viditelné újmy přečkal velikou povodeň, a tak mohl být v pátek 2. prosince 1938 otevřen. První cestu vykonal motorový člun s vlečnou lodí, jehož posádka měla za úkol dovézt prvních dvě stě tun ratíškovického lignitu. V letních měsících roku 1939 začaly pravidelné výletní projížďky na lodi „Mojena“. Akciová společnost Morava v letech 1943-1945 nevyvíjela činnost a po skončení druhé světové války byla hned v první polovině května dána pod národní správu společně s celou firmou Baťa. Válečná léta vodní cestu těžce poznamenala, když škody přesáhly 10 milionů korun. S opravami se započalo v roce 1946 a protáhly se až do následujícího roku. V polovině padesátých let nový provozovatel Stavosvit Gottwaldov nepokračoval v dopravě uhlí do elektrárny, ale zabýval se pouze přepravou stavebních materiálů, což se projevilo jako nerentabilní. Svůj význam ztratily i závlahové kanály, neboť družstevně rozoraná pole jejich služeb nevyužívala. Provozovatel Průmyslové stavby Gottwaldov v roce 1961 zastavil provoz na vodní cestě, během dalšího roku rozprodal lodní park a neudržovaný Baťův kanál i jeho zařízení takřka třicet let chátraly.

První pokus o oživení kanálu se objevil v roce 1989. První loď na kanál vyplula v květnu 1995. Ve stejném roce vznikla Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu, která dodnes sdružuje obce, přispívající ke zpřístupnění této přírodní a technické památky. Roku 2002 vznikla obecně prospěšná společnost Baťův kanál, která se podílí na organizaci provozu, provozuje informační centrum a podporuje podnikatele, jejichž aktivity souvisejí s rozvojem turistického ruchu podél kanálu.

27. června 2018 u příležitosti 80. výročí vybudování kanálu přeplaval ze Spytihněvi do Skalice hodonínský dálkový plavec a triatlonista Marek Jedlička. Trasu dlouhou 43 km zdolal za 14 hodin a 3 minuty.

Baťův kanál dnes

V dnešní době je téměř celá vodní cesta v délce 52 km opravena, zprovozněno 13 plavebních komor a umožněna jak pravidelná, tak i turistická vodní doprava mezi Otrokovicemi a Petrovem, případně slovenskou Skalicí. Turisté mohou využívat 8 přístavů a 16 přístavišť. Díky stavbě slovenského přístavu Skalica se stal Baťův kanál mezinárodní vodní cestou. V úpravách vodní cesty bude pokračováno s cílem dovést ji až do Hodonína a Kroměříže. Vodní cesta částečně vede po řece Moravě, jinak uměle vyhloubenými kanály s řadou pohyblivých jezů, plavebními komorami (14) a dalšími vodními stavbami. Na trase je celkem 23 mostů. Pod mosty byly vybudovány podchody (ochozy s okovaným sníženým zábradlím, přes které se táhla lana ke člunům). Na trase byla řada unikátních technických zařízení, např. výklopník uhlí mezi Rohatcem a Sudoměřicemi, lanovka pro přetahování člunů přes Moravu ve Vnorovech apod. U každé plavební komory byl postaven typický „baťovský“ domek pro obsluhu. Pozůstatky těchto památek, z nichž část je nyní rekonstruována, umožňují poznat technický um našich předků. S využitím říčních úseků Baťova kanálu, které odpovídají svými parametry provozu větších lodí, se může počítat při výstavbě vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Provoz na Baťově kanálu by mohl zůstat zachován a díky vodnímu koridoru D-O-L by mohl být v budoucnu napojen na síť evropských vodních cest. Jedná se o velmi nepravděpodobnou variantu.

Časté dotazy

 • Otázky a odpovědi

  Q: Mohu na zážitek vzít svého psa?

  A: Ano, s váhou do 10 kg.

  Q: Je možné v průběhu zážitku zastavit na nějakém zajímavém místě?

  A: Doporučujeme Vám, zastavit se při plavbě po Baťově kanále v moravské Strážnici a prohlédnout si skanzen. Lístky je možné zakoupit na místě.

  Q: Mohu člun vrátit někde jinde, než kde jsem ho vyzvednul?

  A: Člun je potřeba vrátit v místě jeho vyzvednutí.

  Q: Pokud si budu chtít prohlédnout okolní památky, mohu člun nějak zajistit?

  A: Čluny mají motory, ke kterým patří klíče. K odcizení člunů nedochází.

  Q: O jaký typ člunu se jedná?

  A: Jde o motorový člun se stříškou pro maximální počet osob 4.

  Q: Je možné sebou vzít osobu navíc?

  A: Bohužel, osoba navíc není možná.

Uplatnění benefitů

Výběr varianty

 • 1. květen - 30. září (více info v poznámce).
 • 2-4 osoby.
 • 8 hodin.
2 990,-
 • Garance ceny

  Označení zážitků garance nejlepší ceny vám zaručuje vždy to, že dlouhodobě u nás koupíte zážitek za stejnou nebo dokonce lepší cenu než u jeho přímého poskytovatele.

 • Expedujeme ihned

  Zvolíte-li v košíku elektronické doručení poukazu, během okamžiku Vám do e-mailové schránky dorazí zážitkový poukaz i průvodní dopis. Vše stačí jen vytisknout a dárek máte připravený k předání. Služba funguje 24 hodin denně.

 • Dárkově zabaleno

  Dárkové balení je základ každého dárku.

  U nás dostanete zážitek zabalený v krásné červené krabičce ukryté v papírovém pouzdře s efektem parciálního laku, který je příjemný jak na pohled, tak na dotyk. Uvnitř krabičky obdarovaný najde detailní popis zážitku a samozřejmě poukaz, tedy vstupenku na zážitek.

  Zároveň obdržíte prázdnou kartičku na osobní věnování, kam můžete vlastnoručně doplnit své přání.

 • Možnost
  výměny

  K tomuto zážitku lze v košíku dokoupit možnost jedné výměny zážitku za jiný (nelze kombinovat s čerpáním Allegria kreditu, či Sodexo Flexi Passy a Flexi/Multi Pass kartou).

 • Platnost poukazu 31.12.2023

  Platnost našich poukazů je vždy 9 - 15 měsíců, podle data nákupu. U každého poukazu Vám platnost napíšeme do příslušného průvodního dopisu.

  Pokud čerpáte Allegria kredit/univerzální poukaz, platnost vybraných zážitků zůstává stejná, jako platnost Allegria kreditu/univerzálního poukazu.
Nevíte si rady?
Nápověda pro Vás
1) Nahrajte si kredit z poukazu na účet.
https://mujpoukaz.firmanazazitky.cz
2) Vložte vybraný zážitek do košíku.
3) Vyberte si, jak vám poukaz doručíme.
4) Platbu zvolte "Kredit na účtu".
5) S poukazem vám přijde i průvodní dopis obsahující instrukce k rezervaci.
Není, vyplňujete pouze své fakturační/doručovací údaje. K dárkovému balení obdržíte kartičku na osobní věnování, kam můžete případné přání doplnit.
Elektronický poukaz obratem v potvrzení objednávky. V dárkovém balení třeba do druhého dne, záleží na vybraném způsobu doručení.